najnowsze informacje:
25 czerwca: Letnie Otwarte Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Drzonkowie (50 m, 2003 i starsi)    07-09 lipca: Letnie Mistrzostwa Polski Juniorów Mł. 14 lat (Olsztyn, 50 m, 2003)
Regulamin Stypendialny

Regulamin stypendiów za osiągane rezultaty w MKP Słowianka Gorzów

Lipiec 2014-grudzień 2016r.

 

Regulamin stypendiów motywacyjnych dla zawodników MKP Słowianka ma na celu motywację do pracy w dyscyplinie pływanie,

nagradzanie zawodników osiągających najlepsze rezultaty we współzawodnictwie sportowym.

Regulamin obejmuje zawodników MKP Słowianka godnie reprezentujących klub pływacki,

opłacających regularnie składki członkowskie, zachowujących ogólnie przyjęte normy społeczne i współzawodnictwa sportowego w duchu fair play,

o nienagannym zachowaniu w ostatnich 6 miesiącach,

uprawiających czynnie pływanie z frekwencją nie mniejszą niż 85% obecności na treningach.

Stypendium przydzielane jest na wniosek trenera lub trenerów, a rozpatrywany przez zarząd klubu.

Decyzje w sprawie przydzielenia, utraty lub zawieszenia stypendiów przez zarząd są ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

 

Jednorazowe stypendium za medal na MP 14,15 lat (sezon letni) złoto 200zł, srebro 150zł, brąz 100zł.

(sezon zimowy) złoto 160zł, srebro 130zł, brąz 100zł.  Sztafety dla całego składu w/w stawka na osobę.

 

Stypendium od mistrzostw do mistrzostw 16+ wypłacane miesięcznie za osiągnięte wyniki medalowe

w kategorii wiekowej czyli 16,17,18,19-23 (młodzieżowiec),senior.

(sezon letni) Złoto 200zł, srebro 150zł, brąz 100zł.

(sezon zimowy) złoto 160zł, srebro 130zł, brąz 100zł. Sztafety dla całego składu w/w stawka na osobę.

 

Wody otwarte obowiązują stawki z sezonu zimowego, do zimowych MP      na krótkim basenie.

Stypendium nie sumują się, podstawą do uzyskania danej wartości finansowej

jest najwyższe osiągnięcie medalowe uzyskane przez zawodnika.

Nasze dane kontaktowe

Miejski Klub Pływacki "Słowianka"
Gorzów Wlkp.

ul. Słowiańska 10
66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 718-26-43

tel. kom. +48 693 432 832

e-mail mkp.slowianka@wp.pl

NIP: 5991976910
KRS: 0000127897